Ochrana osobních údajů a prohlášení o ochraně soukromí

Správce osobních údajů, jak je definován v obecném nařízení EU o ochraně osobních údajů (GDPR) a v zákoně o zákonu, který upravuje ochranu osobních údajů, je:

Gibon d.o.o. (web store Manzara.cz)
Plemljeva 8,
1210 Ljubljana-Šentvid
Tel: +386 (0)40 850 457

Gibon d.o.o. , Manzara.cz portálový manažer se zavazuje ukládat a zpracovávat všechny získané osobní údaje v souladu s GDPR a platnou Slovinskou legislativou (zákon o ochraně osobních údajů).

Shromažďování osobních údajů

Osobní údaje jsou získány následujícími způsoby:

 • Při objednávání produktů v online obchodě.
 • Při registraci uživatelského účtu.
 • Při telefonní komunikaci se zákazníkem.
 • Při osobní komunikaci s klientem.
 • Při komunikaci se zákazníkem prostřednictvím e-mailu.

 

Jaké údaje shromažďujeme?

Pro účely poskytování služeb Gibon d.o.o. (online obchod Manzara.cz) shromažďujeme, zpracováváme a ukládáme následující údaje:

 • jméno a příjmení,
 • adresa a místo pobytu,
 • emailová adresa,
 • uživatelské jméno,
 • heslo v šifrované podobě,
 • telefonní číslo,
 • další údaje, které jste dobrovolně zadal/a jako uživatel v rámci webu Manzara.cz.

 

Kontaktní údaje, které nám poskytnete při vyplňování objednávky / poptávky / registrace, jsou požadovány pro zpracování Vaší objednávky a pro komunikaci s Vámi. V případě, že nám neposkytnete výše uvedené kontaktní údaje, nebude možné objednávku zpracovat. Společnost Gibon d.o.o. nezodpovídá za přesnost údajů, které zadáváte jako uživatel našich stránek.


Účel shromažďování a zpracování osobních údajů


Nákup v online obchodu:
Ke zpracování objednávky používáme Vaše osobní údaje. Data používáme k vystavení faktury a dodání zboží. Do budoucna neužijeme tyto informace bez Vašeho souhlasu.

Uživatelský účet:
V uživatelském účtu jsou uloženy osobní informace, ke kterým dostáváme od uživatelů předchozí souhlas. Osobní údaje mohou uživatelé měnit a kdykoliv je smazat.

E-mailem:
Ke zpracování Vašeho e-mailového kontaktu používáme osobní údaje. Do budoucna neužijeme tyto informace bez Vašeho souhlasu.

Sdílení osobních údajů
Osobní informace zveřejníme pouze orgánům činným v trestním řízení a jiným vládním agenturám, jak to požaduje zákon nebo v případech, které jsou nezbytné pro prevenci, odhalování nebo stíhání trestných činů a podvodů.

Zavazujeme se neposkytovat Vaše informace neoprávněným osobám nebo jiným osobám k reklamním účelům žádného druhu.

 

Vaše práva

V souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) máte následující práva:

 • Přístup k osobním údajům a jejich kopírování.
 • Dokončení nebo opravu osobních údajů, pokud jsou neúplné nebo nesprávné.
 • Chcete-li smazat Vaše osobní údaje, zejména pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo zda byly zpracovány nelegálně či byly zpracovány na základě Vašeho nesouhlasu,popřípadě jste odvolali souhlas, pak neexistuje žádný jiný právní důvod pro jejich zpracování.
 • Omezení zpracování Vašich osobních údajů, zejména pokud zpochybňuje jejich přesnost (v období, které nám umožňuje ověřit přesnost Vašich osobních údajů); pokud je zpracování nezákonné, jste pro zrušení Vašich osobních údajů; v případě pokud již uplynula lhůta pro ukládání dat, nebo je potřebujete k vymáhání právních nároků.

 

Souhlas s odběrem novinek můžete kdykoliv zrušit. Při uplatňování všech Vašich práv nebo při získávání dalších informací se obraťte na našeho pracovníka pro ochranu údajů, který je Vám k dispozici na e-mailové adrese info@manzara.cz. Vaše odhlášení bude zváženo a bude odpovídat v souladu s GDPR.

Pokud se domníváte, že jsou porušena Vaše práva nebo předpisy o ochraně osobních údajů, můžete se obrátit na příslušný vnitrostátní orgán: komisař pro informace Slovinské republiky (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, tel: 01 230 97 30, fax: 01 230 97 78, e-mail: gp.ip@iprs.si).

 

Doba uchování osobních údajů

Pokud máme Váš výslovný souhlas s konkrétním účelem uchování Vašich dat, doba uchování je až: do Vašeho zrušení.

Po provedení smlouvy (doba uchování: 10 let) nebo po provedení opatření na žádost fyzické osoby před uzavřením smlouvy je nezbytná právní úprava z článku 6b GDPR - zpracování (retenční doba: 5 let ).